Naujienos

Kaip paremti fondą

Kviečiame paremti Fondą, skiriant 2 proc. savo sumokėtos pajamų mokesčio sumos.

Jums reikia užpildyti „Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms“ FR0512 formos 03 versiją. Pildant formą Jums bus reikalingi mūsų duomenys: E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas):  303043974

Elektroninę prašymo formą galite užpildyti per VMI elektroninio deklaravimo sistemą – VMI  arba per Jūsų elektroninės bankininkystės sistemą (tiesiogiai per banką).
Prašymo šabloną ir jo pildymo tvarką galite rasti: VMI.

Prašymą pateikti reikia iki einamųjų metų  gegužės 1 dienos.

Iš anksto labai dėkojame kiekvienam, skyrusiam paramą Fondo veiklai.