Naujienos

Apie dr.Bronislovą Lubį

Bronislovas Lubys gimė 1938 metais Plungės mieste. Ten baigė vidurinę mokyklą, o 1958 metais įstojo į Kauno politechnikos instituto (KPI) Cheminės technologijos fakultetą. 1963 metais apgynė neorganinių medžiagų technologijos inžinieriaus diplomą ir pagal paskyrimą atvyko į Jonavos azoto trąšų gamyklos statybos direkciją. Dirbdamas gamykloje, 1963-1976 m. studijavo aspirantūroje, kurią baigė, apgynęs chemijos mokslų kandidato laipsnį (1993 m. Lietuvos mokslų tarybos laipsnis nostrifikuotas kaip technikos mokslų daktaro). 

1963 metais Bronislovo Lubio karjera VĮ „Azotas“ prasidėjo skyriaus viršininko pozicijoje.  Vėliau jis skiriamas pirmojo amoniako cecho vadovu.  1968 metais Bronislovas Lubys paskiriamas gamybos skyriaus vadovu, o po trejų metų – įmonės vyriausiuoju inžinieriumi. Nuo 1985 m. iki akcinės bendrovės „Achema“ susikūrimo Bronislovas Lubys dirbo įmonės direktoriaus, generalinio direktoriaus pareigose. Tuo pačiu metu, 1983-1991 metais dėstė KPI (vėliau-Kauno technologijos universiteto) Chemijos fakulteto Fizikinės chemijos katedroje, 1989 m. tapo docentu. Po įmonės privatizavimo, 1994 metais Bronislovas Lubys tapo akcinės bendrovės „Achema“ valdybos pirmininku ir bendrovės prezidentu.

1990 metais Bronislovas Lubys buvo išrinktas Lietuvos Aukščiausiosios tarybos deputatu, pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą (1990 m. kovo 11 d.). Dirbdamas Lietuvos Respublikos vicepremjeru, Ministru Pirmininku (1992-1993) siekė įtvirtinti Lietuvos respublikos savarankiškumą, stiprinti ekonominę galią, tobulinti finansų sistemą ir plėtoti ryšius su visomis užsienio valstybėmis Lietuvai naudingomis sąlygomis. Jis buvo vienas Lietuvos ūkio ir pramonės po Nepriklausomybės atkūrimo puoselėtojų. Nuo 1993 iki 2011 metų buvo renkamas didžiausios Lietuvoje verslo struktūras atstovaujančios organizacijos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, prezidentu. Buvo Tarptautinės trąšų asociacijos (JFO) tarybos narys, vienas iš Baltijos jūros baseino šalių verslo kongreso Stokholme bei Europos pramonės ir verslo kongreso steigėjų.

Bronislovas Lubys didelį dėmesį skyrė mokslui, buvo mokslinių tyrimų rėmėju, Kauno technologijos universiteto mecenatu, Klaipėdos universiteto ir  Kauno technologijos universiteto garbės daktaru. 1998 metais jis kartu su kitų 15 žymių Lietuvos žmonių įkūrė „Algirdo Brazausko fondą“, kuris teikė finansinę paramą jauniems, gabiems politikams, politinių mokslų studentams bei dėstytojams. Turėdamas galimybes, Bronislovas Lubys geranoriškai ir pastoviai rėmė ne pačius geriausius laikus išgyvenantį švietimą, mokslo įstaigas ir jaunus žmones, siekiančius mokslo.

Jis daug prisidėjo prie savo gimtojo miesto Plungės ir Jonavos miesto, kuriame prabėgo didžioji dalis jo darbingų metų, augimo ir gražėjimo, rėmė kultūrinį ir ekonominį šių miestų vystymąsi, buvo Jonavos ir Plungės miestų garbės piliečiu.

Bronislovas Lubys apdovanotas Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės medaliu, antrojo laipsnio Gedimino ordinu, Lenkijos Respublikos Komandoro ordinu, Estijos II laipsnio Baltosios žvaigždės ordinu ir daugeliu kitų tarptautinių medalių ir prizų. 

„Buvo mecenatas. Tylus. Niekada nesigyrė savo parama kultūrai, švietimui, mokslui. Už paramą niekada nelaukė padėkų, pagyrimų. Giliai suvokė – nereikia laukti dėkingumo iš žmonių, kurie kuria meną, literatūrą, muziką, rašo mokslinius darbus. Jie taip pat nesulaukia kažkokio išskirtinio dėkingumo. Mecenatui didžiausia padėka – tai naujai sukurtas meno kūrinys, nauja parašyta ir išleista knyga, naujas mokslinis darbas, nuoširdus mokytojo, profesoriaus ar studento bei mokinio domėjimasis savo pasirinkta profesija. Tai ir yra didžiausia grąža bei padėka.“

Stasys Vaitekūnas
„Bronislovas Lubys. Žmogus versle, politikoje, kultūroje“