Naujienos

Moksleivių meilė chemijai prasiveržia konkurse

Che­mi­kų mies­to Jo­na­vos Se­na­mies­čio gim­na­zi­jo­je su­reng­tas tre­čia­sis tra­di­ci­nis res­pub­li­ki­nis moks­lei­vių che­mi­jos kon­kur­sas. Tai pui­ki ga­li­my­bė mo­ki­niams pa­de­mons­truo­ti sa­vo ži­nias už sa­vo mo­kyk­los sie­nų ir pa­ska­ti­ni­mas jiems do­mė­tis che­mi­jos moks­lu, jį po­pu­lia­rin­ti.

Dr. Bronislovo Lubio vardo respublikiniame chemijos konkurse dalyvavo 88 moksleiviai iš 22 šalies gimnazijų. Konkurso organizatorę – Senamiesčio gimnaziją – nudžiugino tai, kad sulaukta komandos iš Plungės „Saulės“ gimnazijos, kurioje mokėsi šviesaus atminimo dr. B. Lubys. Tarp konkurso naujokų – ir Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos atstovai, taip pat atvyko dar trys komandos iš kitų sostinės mokyklų. Kaunui atstovavo keturios komandos: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Kauno technologijos universiteto (KTU), Jėzuitų ir Rokų gimnazijų mokiniai.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Žebrauskas, sveikindamas konkurso dalyvius, pasidžiaugė, kad kone šimtas jaunų žmonių yra neabejingi vienam sunkiausių mokslų – chemijai. Jis linkėjo dalyviams pademonstruoti išsamias žinias bei rasti laiko pabendrauti.

KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas Eugenijus Valatka, džiaugdamasis konkurso dalyvių gausa, tikino esąs ramus, kad chemijos pramonė klestės ir ateityje. „Nebijokite, jeigu šiandien kas nors nepasiseks, jei parodysite ne tokius rezultatus, kokių tikėjotės, vis tiek eikite tuo keliu, nes chemija – ne tik sunkus, bet ir nepaprastai įdomus mokslas, jame daug meno, muzikos ir filosofijos“, – teigė E. Valatka.

„Tikiuosi, kad gimnazistų neabejingumas chemijos konkursui peraugs į meilės chemijai jausmą, jie pasirinks su ja susijusį gyvenimo kelią. Mūsų bendrovės noras būtų, kad pirmenybę teiktumėte inžinerinėms specialybėms“, – ragino AB „Achema“ personalo ir bendrųjų reikalų direktorius Gitenis Subačius.

Varikliukas – gimnazistai

Konkurso iniciatorė ir koordinatorė chemijos mokytoja ekspertė Audronė Kuliešienė teigė, kad „chemijos meilės sėklą šioje mokykloje pasėjo mokytoja Janina Katinienė, dabar tereikia plėtoti jos idėjas“. Mokytoja neslėpė, kad kasmet renginį organizuoti tampa vis sunkiau, nes norisi siekti tobulybės. „Tačiau čia patiriame tiek teigiamų emocijų, kurių neįmanoma įvertinti jokiais pinigais. Smagu, kad geras varikliukas yra ir patys gimnazistai. Tai jie, numatytai datai artėjant, pradeda klausinėti, kada pradėsime rengtis konkursui. Jei ne mūsų gimnazistai, dalis idėjų nueitų vėjais“, – pasakojo ji. Pasak A. Kuliešienės, konkursui populiarumo prideda ir tai, kad, skirtingai nei olimpiadose, čia nėra griežtos atrankos. „Provincijos moksleiviams patekti į olimpiadas yra kone utopinis dalykas. Todėl ir norisi alternatyvių konkursų, kurie turėtų savo vertę, akademinį svorį“, – pabrėžė mokytoja.

Konkurso idėja, anot A. Kuliešienės, yra labai paprasta, norima, kad mokiniams būtų smagu, kad jie domėtųsi chemijos mokslu ir suprastų: tai nėra vien akademiniai sprendimai. Ji apgailestavo, kad renginio dalyvių skaičius yra ribotas, mat gimnazijoje tėra du chemijos kabinetai, pritaikyti dirbti 80 moksleivių. Todėl dalyvių registraciją, kaip ir pernai, teko nutraukti jau trečią dieną po paskelbimo. „Tokio susidomėjimo iniciatyvos pradžioje nesitikėjome“, – pažymėjo pašnekovė.

Solidūs partneriai

Sklandžia konkurso eiga tradiciškai pasirūpino gimnazijos kolektyvas, vadovaujamas direktorės Ritos Čiužienės ir chemijos mokytojos A. Kuliešienės. Jį rengiant bendradarbiauta su Lietuvos chemijos mokytojų asociacija, AB „Achema“, Dr. B. Lubio labdaros ir paramos fondu, Kauno technologijos universitetu bei Jonavos rajono savivaldybe. Konkurso dalyviams taip pat buvo surengta ekskursija po Jonavos azotinių trąšų gamyklą „Achema“.

Kad mokytojai išgirstų svarbiausias aktualijas, pasirūpino KTU Cheminės technologijos fakultetas. Susirinkusieji galėjo išklausyti net keturias paskaitas: dr. Viktorijos Eisinaitės „Inovatyvios pigmentų įkapsuliavimo ir stabilizavimo priemonės mėsos gaminiams“; doc. dr. Ramūno Lygaičio „Organinės medžiagos šviečiančių diodų technologijos pradinis elementas“; prof. dr. Lino Kliučininko „Ekoefektyvumas – planetos išlikimo strategija“ ir dr. Tado Prasausko „Patalpų oro kokybė“.

„Šis konkursas yra chemijos mokslo populiarinimas, nes viskas prasideda nuo mokyklos. Pastebėjau, kad populiariausios dabar yra ne su chemija susijusios specialybės, o tos, kurios dažniau afišuojamos per televiziją. Bet kadangi gamybos pramonė yra mūsų šalies ūkio pagrindas, svarbus jos vystymuisi ir turtėjimui, esame už tai, kad inžinierių Lietuvoje daugėtų“, – kalbėjo G. Subačius. Dėl to AB „Achema“ glaudžiai bendradarbiauja su KTU.

Nugalėtojų plejada

Tarp gimnazijų, kurios vykdo moksleivių atranką, šiemet chemijos konkurse nepralenkiama buvo Kauno KTU gimnazija. Tarp ugdymo įstaigų, kurios moksleivių atrankos nevykdo, pirmą vietą užėmė Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos komanda, antrąją – Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, o konkurso „bronza“ atiteko Kėdainių Šviesiajai gimnazijai.
Geriausiai spręsti teorines užduotis sekėsi Justui Petrauskui, KTU gimnazijos pirmokui, Benui Skripkiūnui, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos pirmokui, Nojui Osinskui, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos antrokui, ir Edvardui Vinerskui, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos antrokui.

Praktines užduotis mokyklų, vykdančių moksleivių atranką, grupėje geriausiai šiemet įveikė pirmokai Titas Radzevičius ir Justas Petrauskas iš KTU gimnazijos bei antrokai Benas Matuzevičius ir Ignas Mačiulis iš Vilniaus licėjaus.

Mokyklų, nevykdančių moksleivių atrankos, grupėje praktines užduotis geriausiai „lukšteno“ pirmokai Dominykas Žviedrys, Petras Rauka (Vilniaus Simono Daukanto gimnazija) ir antrokai Donatas Černikauskas, Ervinas Svirskis iš Kėdainių Šviesiosios gimnazijos.

Pirmasis dr. B. Lubio vardo respublikinis chemijos konkursas Jonavos Senamiesčio gimnazijoje surengtas prieš dvejus metus. Tada jame dalyvavo 76 mokiniai iš 19 Lietuvos mokyklų. Renginio tikslas – paskatinti mokinius ne tik kaupti, bet ir kūrybiškai taikyti praktines bei teorines chemijos žinias, ugdyti atsakingą požiūrį į technologijų ir gamtos mokslų suderinamumą, taip pat paneigti nuostatą, kad chemija yra tik formulių bei sąvokų mokslas.

Konkursas vyksta trimis etapais. Pirmajame atvykusieji dalyvauja protų mūšyje. Antroje dalyje gimnazistai išsiskaido: pirmokai atlieka praktinį eksperimentą, o antrokai sprendžia individualias teorines užduotis. Trečiame etape pirmokai ir antrokai susikeičia vietomis. Esant tokiai organizavimo struktūrai, dalyviai gali laimėti ir individualioje įskaitoje, ir geriausiai atlikti praktinę dalį, o laimi komanda, kuri pelno daugiausia taškų.