Naujienos

Plungėje suskambo XII tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis

Savaitgalį Plungėje prasidėjo XII tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Kaip ir kasmet, pradžios koncertas neįsivaizduojamas be Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro (LNSO) pasirodymo. Kolektyvui dirigavo festivalio meno vadovas, LNSO garbės dirigentas, Plungės garbės pilietis maestro Juozas Domarkas.

– Šiemet Plungėje jūsų diriguojamas orkestras atidarė Tarptautinį Mykolo Oginskio festivalį. Ne tik Žemaitijos, bet ir visos Lietuvos muzikos gerbėjai priprato prie šių renginių, tačiau tai juk nėra savaiminis procesas – kiekvieną festivalį reikia rengti, numatyti galimybes ir sėkmingai jas įgyvendinti. Kuo išsiskiria šiuometinis festivalis, kurio meno vadovu esate? – teiravomės Juozo Domarko.

– Šis festivalis – jau dvyliktasis, jo publika įvairiabriaunė, dažniausiai susirenka viršydama keturženklį skaičių. Festivalių vasarą Lietuvoje tikrai nemažai. Juose skamba įvairi muzika – nuo populiariosios, džiazo iki „Duokim garo“... Mūsų organizuojamas renginys išsiskiria, nes jame atliekama tik rimtoji muzika. Tai Mozarto, Beethoveno, kitų Europos kompozitorių kūriniai, neišskiriant Lietuvos kūrėjų Naujalio, Gruodžio, Čiurlionio, Balsio, Rekašiaus... Šie mūsų kompozitoriai, rašydami tautinę muziką, prisidėjo prie lietuviškos kultūros integracijos į bendrąją Europos kultūrą. Palyginti su kitomis Europos tautomis, Lietuva į šį procesą dėl susiklosčiusių istorinių ir politinių aplinkybių įsiliejo gana vėlai. Man labai smagu, kad šis integracijos procesas vyksta ne vien didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet ir atsiradus palankioms aplinkybėms, nedideliame Žemaitijos miestelyje – Plungėje. Dėkui Dievui, čia gana neblogai išsilaikė kunigaikščio Oginskio rūmai. Nors dviejų karų metais jie gerokai nukentėjo, bet didelėmis plungiškių pastangomis buvo gražiai atstatyti, sutvarkyti ir pavadinti Žemaičių dailės muziejumi, Lietuvos dailės muziejaus filialu.

Koncertai vyksta buvusiame dvaro žirgyne, pertvarkytame į puikia akustika pasižyminčią koncertų salę, vien jos parteryje telpa apie tūkstantį klausytojų. O jei priskaičiuotume balkonų ir lauke besiklausančią publiką, susidaro apie pusantro tūkstančio muzikos mėgėjų. Dažniausiai į koncertus tiek ir susirenka. Atlikėjai, pageidaujantys dalyvauti šiame renginyje, ne sykį kėlė klausimus – kodėl negalėtų skambėti dūdų orkestro muzika, džiazas ar estradinės dainos? Norėčiau pasakyti, kad festivalį koordinuoja visuomeninė organizacija Plungiškių draugija. Ją atkūrė aktyvūs plungiškiai ir ilgus metus jai vadovavęs politikas, verslininkas, inžinierius, filantropas, mokslų daktaras Bronislovas Lubys, iš meilės savo kraštui ir jo žmonėms visokeriopai rėmęs tarptautinį Mykolo Oginskio festivalį. Tik jo pastangomis ir dėl visapusiškos paramos Žemaitijoje atsirado šis gražus renginys. Šiuo metu draugijos prezidentas yra plungiškis verslininkas Liudas Skierus. Plungės dvaro aura, architektūra, jame skambėjusios Oginskio orkestro, kuriame grodamas fleita pradėjo muzikuoti tautos genijus Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, muzikos aidai suformavo nuostatą, lemiančią tik klasikinės muzikos skambėjimą kunigaikščių Oginskių dvare. Juo labiau kad pramoginės muzikos festivalių vasarą Lietuvoje turime tikrai labai daug.

Kaip minėjau, festivalis prasidėjo prieš dvylika metų, beieškant vasariškos erdvės klasikinės muzikos koncertams. Daug prisidėjo mano brolis Stasys Domarkas, tuo metu vadovavęs Klaipėdos muzikiniam teatrui. Jis – taip pat plungiškis, na, o Klaipėda ir Plungė – visiškai šalia. Ieškodami tinkamos patalpos organizatoriai atkreipė dėmesį į Oginskių dvaro žirgyną. Laikas parodė, kad ši erdvė puikiai tinka festivalio koncertams.

– Tarptautinio festivalio metu skamba penki šeši rimtosios muzikos koncertai. Jūs esate šio tęstinio renginio meno vadovas. Muzikinio vyksmo dalyviams įdomu, kada ir kaip prasideda kito festivalio organizavimas?

– Klausytojai į koncertus atvažiuoja iš Klaipėdos, Rietavo, Šiaulių, net ir iš tolimesnių miestų – Vilniaus, Kauno, Mažeikių. Organizuodami renginį jaučiame atsakomybę reikliai publikai, tad atlikėjų pajėgas pradedame planuoti dar nepasibaigus vykstančiam festivaliui. Organizatoriams norisi, kad tai būtų žinomi kolektyvai, o jei mažiau žinomi, tuomet aukšto meninio lygio. Nebūtinai simfoniniai orkestrai, gali būti kamerinės muzikos ansambliai ar solistai. Stengiamės pakviesti bent vieną užsienio kolektyvą. Pernai koncertavo Liepojos simfoninis orkestras, o šiais metais klausysime ilgamečio mūsų festivalio dalyvio – Kaliningrado kamerinio orkestro. Festivaliuose skambėjo Lenkijos kolektyvai, Molodečno simfoninis orkestras, Baltarusijos nacionalinis simfoninis orkestras. Didikai Oginskiai plačiai žinomi Rusijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse, tai lemia tarptautinio festivalio statusą, jį reikia tinkamai suformuoti ir atsakingai pateikti klausytojams. Neretai paaiškėja, kad norint atlikti pasirinktą kūrinį reikalingas choras, solistai. Tenka derinti laiką ir galimybes. Nesinori kasmet kviesti tų pačių dalyvų, juk iš atokių šalies kampelių suvažiuojanti publika domisi naujovėmis, įdomiais atlikėjais. Nuolatos vyksta tik keli koncertai. Pirmiausia – „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui“. Jame dalyvauja į styginių orkestrą susibūrę moksleiviai iš visų Žemaitijos muzikos ir meno mokyklų. Dažnai scenoje groja net iki pusantro šimto jaunųjų muzikantų. Antrojoje koncerto dalyje šiemet pirmą kartą gros jungtinis Klaipėdos Stasio Šimkaus ir Eduardo Balsio mokyklų moksleivių simfoninis orkestras. Labai džiaugiamės šiuo nauju Klaipėdos orkestru, todėl mielai pristatome mūsų festivalio klausytojams. Tradiciškai festivalį pradeda Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, nes Lietuvos nacionalinė filharmonija yra mūsų festivalio globėja.

Festivalyje rodomi ir operos spektakliai. Pernai Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras parodė Giuseppe Verdi „Traviatą“, na, o šiemet klausysime Gioacchino Rossini „Sevilijos kirpėjo“. Opera bus atliekama lietuvių kalba. Mano tvirtu įsitikinimu, Lietuvoje vietinių atlikėjų dainuojamos operos turėtų skambėti nacionaline kalba.

Organizuojant šį renginį tenka rūpintis ne vien muzikine dalimi. Ne mažiau svarbūs reklamos, informacijos, organizacijos reikalai. Festivalio organizatorė Pungiškių draugija mano, kad tęsiant kilnias kunigaikščių Oginskių tradicijas koncertai turi būti nemokami. Mus mecenuoja Dr. Bronislovo Lubio labdaros ir paramos fondas, „Vičiūnų“ įmonių grupė, Kultūros ministerija, Meno taryba, Lietuvos nacionalinė filharmonija, Plungės miestas ir kiti rėmėjai.

– Gal, kaip M. K. Čiurlionio paveiksluose, jau ryškėja būsimojo festivalio kontūrai?

– Vienas dalykas aiškus – renginį pradės Nacionalinis simfoninis orkestras, mielajai publikai pateikdamas tarptautinio festivalio ir Oginskių vardo vertus kūrinius. Tikrai girdėsime talentingą Žemaitijos jaunimą, sulauksime atlikėjų iš svečių šalių. Stengsimės, kad festivalis būtų originalus, meniškai patrauklus.
Prieš kiekvieno festivalio atidarymą rengiame Plungiškių draugijos valdybos posėdį, visos draugijos narių susiėjimą. Ir šiemet aptarėme buvusius ir ateinančius renginius, numatėme būsimojo, tryliktojo, Tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio gaires.

Rugpjūčio 26-ąją prasidėjęs XII tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis truks iki rugsėjo 30 dienos. Rugsėjo 2-ąją, šeštadienį, koncertuos Naujų idėjų kamerinis orkestras NIKO, vadovaujamas Gedimino Gelgoto. Visa festivalio programa: www.oginski.lt.
 
Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/plungeje-suskambo-xii-tarptautinis-mykolo-oginskio-festivalis/249362
© Lietuvos žinios