Naujienos

Jonavoje varžėsi jaunieji chemikai

Jonavos Senamiesčio gimnazijoje ketvirtadienį surengtas pirmasis Dr. Bronislovo Lubio vardo respublikinis chemijos konkursas. 76 mokiniai iš 19 Lietuvos mokyklų dalyvavo protų mūšyje, sprendė teorines užduotis ir atliko laboratorinį darbą.

Pagrindinius konkurso prizus laimėjo Vilniaus licėjaus (I vieta), Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago (II vieta) ir Jonavos Senamiesčio gimnazijos (III vieta) komandos. Individualiais prizais, įsteigtais AB „Achema“, apdovanoti geriausiai eksperimentus vykdę mokiniai: Kornelija Juškaitė ir Matas Padegimas (Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, I klasė), Liutauras Baltrūnas ir Barbora Bacytė (Vilniaus Žirmūnų gimnazija, II klasė) bei chemijos teorijos žinovai Lukas Juozulynas (Vilniaus licėjus, I klasė) ir Vilius Petraška (Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, II klasė).

Konkursą parėmė Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas. Tikimasi, kad renginys taps tradicinis.

„Konkursu norėjome įprasminti dr. B. Lubio atminimą. Jo idėjos visada krypo mokslo link. Pats buvo išsilavinęs žmogus ir investavo į mokslą, – sakė Jonavos Senamiesčio gimnazijos mokytoja ekspertė Audronė Kuliešienė. – Be to, Jonava nuo seno garsėja kaip chemikų miestas. Mūsų mokykla taip pat turi senas chemijos mokslo populiarinimo tradicijas.“

Priartina chemijos mokslą

Lietuvoje tokių dalykinių mokslo konkursų nėra daug, todėl sulaukta didelio susidomėjimo. Tik paskelbus apie renginį, per pirmąją savaitę užsiregistravo tiek komandų, kad teko nutraukti išankstinę registraciją.

Konkurse varžėsi pagrindinių mokyklų 9–10 klasių ir gimnazijų I-II klasių mokiniai, nes tose klasėse chemijos mokosi visi, o vėliau ji – pasirenkamas dalykas. Kaip pabrėžė konkurso iniciatorė chemijos mokytoja A. Kuliešienė, siekta populiarinti chemijos mokslą, parodyti, kad chemija – mūsų gyvenimo dalis. Konkurse galėjo dalyvauti visi norintieji – atrankos nebuvo. Į Lietuvos mokinių chemijos olimpiadą patenkama tik įveikus tam tikrus turus. Be to, olimpiadoms rengiami vaikai turi žinoti gerokai daugiau, nei reikalauja ugdymo programa.

Buvo sutarta, kad konkurso užduotys neviršys ugdymo programos reikalavimų. Tiek užduotis, tiek vertinimo kriterijus parengė Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos deleguoti atstovai. Jai priklausantys mokytojai dalyvavo ir vertinant konkurso dalyvius.

Kol mokiniai sprendė užduotis, mokytojai dalyvavo seminare „Šiuolaikinės gamtos mokslų tendencijos“. Paskaitas skaitė Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto profesoriai ir dėstytojai Dalia Čižeikienė, Linas Kliučininkas, Paulius Kraujalis, Vytautas Getautis.

Tęsiamos tradicijos

Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktorė Rita Čiužienė džiaugėsi, kad tęsiamos chemijos mokslo populiarinimo tradicijos. Nuo pat mokyklos atidarymo 1974 metais joje dirbo labai stipri chemijos mokytoja Janina Katinienė. Jos parengti mokiniai dalyvaudavo ir laimėdavo prizines vietas respublikinėse chemijos olimpiadose. Kai kurie atstovavo Lietuvai ir tarptautiniuose konkursuose. Pavyzdžiui, Ugnius Bučinskas laimėjo prizinę vietą Dmitrijaus Mendelejevo chemijos olimpiadoje Maskvoje, Rusijoje. Jis taip pat buvo pakviestas dalyvauti tarptautiniame jaunųjų chemikų renginyje Bostone, JAV.

Po kelis gerai parengtus J. Katinienės mokinius kiekvieną vasarą pakviesdavo Drūkšių ekologinio ugdymo mokykla DEUM. Į šią Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos iniciatyva organizuojamą ekologinę vasaros stovyklą Drūkšiuose galėdavo patekti tik geriausi Lietuvos jaunieji chemikai.

„Pastaraisiais metais chemijos mokymas mūsų gimnazijoje (toks statusas mokyklai suteiktas 1998 metais) vėl išgyvena pakilimą. Jį sieju su chemijos mokytoja A. Kuliešiene, neapsiribojančia vien mokymo programa, o siekiančia, kad vaikai chemiją patirtų įvairiose gyvenimo srityse ir pajustų jos reikalingumą žmogui“, – sakė R. Čiužienė.

Mokytojos ekspertės A. Kuliešienės parengti jaunieji chemikai ne kartą atstovavo Jonavai Lietuvos mokinių chemijos olimpiadose. Netrūksta veiklos ir pačioje Senamiesčio gimnazijoje. Pavyzdžiui, jau tradiciniai „Molekulių lygos“ renginiai, organizuojami spalio 23-iąją, Tarptautinę molekulės dieną, bei įvairius mokslus aprėpiančios „Žaliosios viktorinos“, siejamos su Žemės diena pavasarį.

Mokyklos renginiai visada sulaukdavo dr. B. Lubio (1938–2011) paramos. Dalyvaujant tarptautiniuose projektuose gimnazijos partnerė visada yra chemijos pramonės įmonė „Achema“.

„Lietuvos žinių“ informacija