Naujienos

Dr. B. Lubio fondas padidino paramą VU mokslinei veiklai

Jau antrus metus iš eilės fondas remia Vilniaus universiteto (VU) mokslinę veiklą. Pernai iš fondo lėšų buvo skirta svari 100 tūkst. litų parama VU mokslo projektams įgyvendinti. Šiemet dr. B. Lubio vardo labdaros ir paramos fondo valdyba nusprendė tęsti bendradarbiavimą ir padidinti paramos lėšas –universiteto tiriamajai mokslinei veiklai skyrė 200 tūkst. litų.

„Verslas nuolat siekia inovacijų – tai yra jo veiklos pagrindas. Koncerno „Achemos grupė“ įmonės nuolat bendradarbiauja su mokslininkais ir universitetų mokslo bazėmis, todėl gerai supranta mokslo ir verslo sinergijos vertę. Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondo bendradarbiavimo su Vilniaus Universitetu metu buvo surasti bendri sąlyčio taškai, kurie verslui ir mokslui padeda eiti kartu. Mums svarbu prisidėti prie mokslo lygio kėlimo taip skatinant  Lietuvos ekonomikos pažangą“,- sako dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondo valdybos narys Audrius Bendaravičius.

 „Tai, kad verslas tiesiogiai remia universiteto mokslinius tyrimus Lietuvos praktikoje yra gana retas dalykas, nes dažniausiai verslas investuoja į savo vidinius tyrimus ir tai nelabai intensyviai. Sveikintina, kad  tradicinės pramonės koncernas „Achemos grupė“ supranta mokslinių tyrimų svarbą ir naudą verslui ir juos inicijuoja. Svarbi ne tik finansinė parama, o pačios mokslo ir verslo bendradarbiavimo idėjos skatinimas, mokslinių tyrimų praktinis realizavimas“, - Fondo parama džiaugėsi VU Mokslo reikalų prorektorius prof. Eugenijus Butkus.

2014 metais gauta parama buvo paskirstyta mokslinei tiriamajai veiklai ir gabiausiems studentams, pasirinkusiems chemijos, chemijos inžinerijos, informacinių technologijų ir finansų ekonomikos studijas.

Fondo finansavimą gavo konkurso būdu išrinkti keturi VU mokslo projektai. Jo parama išties svarbi praktiniam mokslo rezultatų bei technologijų panaudojimui kuriant naujus produktus.

„Mūsų užsibrėžtas projekto tikslas buvo patobulinti amperometriniu principu veikiantį biojutiklį (elektrodą), pritaikytą karbamido (šlapalo) tiesioginei detekcijai sudėtinėse terpėse. Projekto komandos tyrėjams pavyko sukurti amperometriniu principu veikiantį biojutiklį, kuris yra stabilus, nejautrus terpės pH ar joninei jėgai, nesunkiai ir nebrangiai paruošiamas, yra selektyvus substratui, tinkamas naudoti be pertraukos apie 2 - 3 mėnesius. Toks analizatorius tinka trąšų gamybinei veiklai koordinuoti, kur vienas pagrindinių komponentų yra karbamidas, todėl techninėse gamybos linijose ir aplinkoje yra aktuali jo stebėsena. Biojutiklis taip pat gali būti pritaikomas bioanalizatorių hemodializės pacientų gydymui ir stebėsenai“, - pasakojo vieno iš  fondo finansuoto VU Biochemijos instituto projekto vadovas dr. Marius Dagys.

Pasak jo, Fondo parama padėjo pasiekti puikių rezultatų, kurie projekte dalyvavusiems  mokslininkams vėliau leis pasiūlyti patrauklų produktą ar paslaugas Lietuvos verslui. Šiuo metu jau yra įsteigta UAB „Bioanalizės sistemos“, kuri komercializmuos gautus produktus ir galės atlikti bioanalitines paslaugas.

Dr. Bronislovo Lubio labdaros ir paramos fondas įsteigtas 2013 m. B. Lubio žmonos Lydos Lubienės, jo dukros Jūratės Žadeikienės ir koncerno „Achemos grupė“ iniciatyva. Siekiama tęsti koncerno pradininko mecenatystės veiklą, kuri garsėjo aktyvia parama ir dėmesiu kultūros renginiams, knygų leidybai, meno ir mokslo plėtrai. Pagrindinis dr. B. Lubio vardo labdaros ir paramos fondo veiklos tikslas – remti mokslo, švietimo, meno, religijos bei kitas visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamas sritis, kurios sulaukia mažiau valstybės lėšų ir dėmesio.

Vilniaus universitetas yra dėkingas dr. B. Lubio fondui už parodytą pasitikėjimą ir dosnumą ir tikisi sėkmingo, ilgalaikio bendradarbiavimo ateityje.


Vilniaus universiteto informacija.