Naujienos

Dr. Bronislovo Lubio atminimą įamžina garbinga parama

Jau antrus metus veikiantis Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas tęsia garbingas mecenatystės tradicijas: per šiuos metus paramai išdalinta virš 700 tūkst. litų, panaši suma skirta ir pernai. Nuo fondo veiklos pradžios paramai paskirstyta beveik 1,3 mln. litų.
 
Ateinančią vasarą Plungėje skambės jubiliejinio – jau dešimtojo – tarptautinio klasikinės muzikos Mykolo Oginskio festivalio melodijos. Lietuvą garsinančio renginio organizatoriai neslepia, kad vargiai išgalėtų surengti tokio masto šventę, jei ne prasminga rėmėjo – antrus metus veikiančio Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondo – pagalba. Šiais metais M. Oginskio festivaliui surengti fondo valdyba skyrė 100 tūkst. litų, tokia pati suma buvo paaukota ir praėjusiais metais.
„Dr. B. Lubio vardo labdaros ir paramos fondo veikla – lyg paties Dr. B. Lubio buvimas tarp mūsų. Šis žmogus Plungei jau yra tapęs geradarystės simboliu: jis pats buvo Plungiškių draugijos prezidentas, jos atkūrėjas, visą laiką didelį dėmesį skyręs šiai veiklai. Kai netekome Dr. B. Lubio, šviesi jo veikla žmonos Lidijos Lubienės ir dukters Jūratės Žadeikienės dėka persikūnijo į labdaros fondą, kuris tęsia kilniausius, tauriausius Dr. B. Lubio darbus, įgyvendindamas jo idėjas. Mes nepaprastai dėkingi fondui, su kuriuo palaikome ryšius ir visada sulaukiame prasmingos paramos, be galo džiaugiamės tokia iškilia, tokia tauria pagalba, nes jo dėka galime gyvuoti ir tęsti pradėtus darbus“, - „Lietuvos žinioms“ sakė festivalį organizuojančios Plungiškių draugijos viceprezidentė Genovaitė Žiobakienė.
Jos teigimu, vienas prasmingiausių darbų, gyvuojantis Dr. B. Lubio vardo labdaros ir paramos fondo dėka, yra tarptautinis M. Oginskio festivalis. „Be fondo pagalbos jį surengti būtų labai sudėtinga. Fondo dėka į festivalį galime kviesti iškiliausius užsienio ir Lietuvos kolektyvus, atlikėjus, kurių pasirodymai teikia žmonėms didžiausią džiaugsmą. Ši didžiulė, labai svarbi pagalba įpareigoja mus labai atsakingai, atsidavus įgyvendinti savo sumanymus“, - džiaugėsi Plungiškių draugijos viceprezidentė.
 
Dėmesys kultūrai
 
2013-ųjų balandžio 17 dieną veiklą pradėjęs Dr. B. Lubio vardo labdaros ir paramos fondas, įkurtas dr. B. Lubio žmonos L. Lubienės, dukros J. Žadeikienės bei koncerno „Achemos grupė“ iniciatyva, nuo gyvavimo pradžios jau paskirstė 1,29 mln. litų paramos. Iki  šių metų pabaigos Fondo valdybos sprendimu bus išdalinta 725 tūkst. litų, numatytiems 26-iems kultūros ir visuomeniniams-socialiniams projektams bei fiziniams asmenims paremti. Praėjusiais metais įvairioms organizacijoms bei fiziniams asmenims buvo skirta 603 tūkst litų.
Didžiausia parama – 250 tūkst. litų – šįmet suteikta Lietuvos kultūros istorijai labai reikšmingai, UNESCO paveldu paskelbtai Pasaulio lietuvių dainų šventei, vykusiai birželio 28 - liepos 6 dienomis. Po 100 tūkst. litų skirta Plungiškių draugijai bei Kauno nacionaliniam dramos teatrui. Parama Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriui siekė 70 tūkst. litų, Druskininkų kultūros centro veiklai - 30 tūkst. litų.
50 tūkst. litų Fondas nusprendė suteikti giliomis tradicijomis garsėjančiam Pažaislio muzikos festivaliui. Kaip LŽ sakė šio didžiulės reikšmės šalies kultūrai renginio organizatorius Juozas Gudzinevičius, Dr. B. Lubio vardo labdaros ir paramos fondo parama jau 19-ka kartų skambėjusiam festivaliui – labai svarbi.
„Lėšų, kurias skiria Kultūros ministerija bei Kauno savivaldybė, tokiam renginiui tikrai nepakanka, todėl be galo džiaugiamės rėmėjų pagalba. Šių metų pavasarį, sužinoję apie Dr. B. Lubio vardo labdaros ir paramos fondo veiklą, pateikėme prašymą ir gavome reikšmingą pagalbą. Iš tiesų Lietuvoje šiuo metu dažniau paremiami socialiniai projektai, sporto renginiai, bet juk valstybės pažanga pasiekiama tik per kultūrą. Džiaugiuosi, kad Dr. B. Lubio veiklą per jo vardo fondą tęsianti ponia L. Lubienė, paliekanti labai šilto, jautraus žmogaus įspūdį, kiti fondo steigėjai, palaiko garbingos paramos kultūrai tradiciją. Jei visi, kaip Fondo steigėjai, skirtų tiek dėmesio kultūrai, mūsų šalis suklestėtų“, - kalbėjo J. Gudzinevičius.
 
Mokslas – tarp svarbiausių
 
Didelį dėmesį tradiciškai Dr. B. Lubio vardo labdaros ir paramos fondo valdybos nariai skiria mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti. Šiais metais net trys Lietuvos aukštosios mokyklos – Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas bei Klaipėdos universitetas - baigia įgyvendinti projektus, kuriems svarią paramą, siekiančią po 125 tūkst. litų, pasiūlė pats Fondas. Paramos teikėjų iniciatyva ženkli dalis šių švietimui numatytų lėšų buvo paskirstyta mokslinei-tiriamajai veiklai, kitos – skatinti gabiausiems studentams, pasirinkusiems chemijos, chemijos inžinerijos, informacinių technologijų bei finansų ekonomikos studijas. Numatę šią paramos kryptį, Fondo steigėjai deklaravo siekį, kad jauni gabūs specialistai jaustų palaikymą savo gimtinėje, neišvažiuotų iš Lietuvos, rastų čia – taip pat ir koncerno „Achemos grupė“ įmonėse - darbo vietas.
„Parama, kurią Fondas mums pasiūlė, labai svarbi, nes leidžia finansuoti tikslines veiklas. Esame gavę paramą studentų stipendijoms, nemažą paramos dalį sudaro lėšos moksliniams tyrimams. Tai labai gera priemonė paskatinti jaunus mokslininkus imtis savarankiškų tyrimų, siekti taikomojo pobūdžio rezultatų, kas labai svarbu Lietuvos verslui“, - LŽ tikino Vilniaus universiteto Mokslų ir inovacijų direkcijos vadovė Vida Lapinskaitė.
Prasmingą paramą mokslui Dr. B. Lubio vardo labdaros ir paramos fondas numato tęsti ir ateityje. Fondo valdyba jau nusprendė didinti lėšas Vilniaus universiteto vykdomajai mokslo tiriamajai veiklai: šiai sričiai skiriama suma ateinančiais metais didės nuo 100 tūkst. litų iki 200 tūkst. litų.
 
Pagrindinis dr. B. Lubio vardo labdaros ir paramos fondo veiklos tikslas – remti mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos ir kitas visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamas sritis, kurios sulaukia mažiau valstybės lėšų ir dėmesio. Taip fondo kūrėjai tęsia šviesaus atminimo koncerno „Achemos grupė“ įkūrėjo dr. B. Lubio iniciatyvas skatinti išsilavinusios, kultūringos ir modernios Lietuvos visuomenės ugdymą.
 
"Lietuvos žinių" informacija.