Naujienos

Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas prisidės prie Lietuvos kultūros puoselėjimo

Beveik prieš metus įkurtas dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas tęsia veiklą. Vasario mėnesio fondo valdybos posėdyje nutarta paremti šešis kultūros ir socialinius projektus. Iš viso jiems nuspręsta skirti 25 tūkst. litų. 
 
Didžiausias dėmesys buvo skiriamas iniciatyvoms, skirtoms puoselėti Lietuvos kultūros tradicijas. Minint 300-ąsias Lietuvos raštijos pradininko Kristijono Donelaičio gimimo metines, fondas skyrė finansinę paramą Lietuvos kaimo rašytojų sąjungai, ketinančiai parengti šiai K. Donelaičio gimimo sukakčiai skirtą antologiją. Parama taip pat skirta ir nevyriausybinei organizacijai-asociacijai Vaižgantiečių klubui „Pragiedrulys“. Klubas inicijuoja rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto atminimui skirtos knygos „Tumų Juozuko vaikystės pasaka“ leidybą bei planuoja atnaujinti J. Tumo-Vaižganto ekspoziciją.
 
Vasarį dr. B. Lubio paramos fondo dėmesį atkreipė ir kultūriniai-visuomeniniai projektai, tarp kurių – klubas MIKS (18 metų Jonavoje veikianti vaikų ir jaunimo mados studija), organizuojantis tarptautinį avangardinės mados festivalį-konkursą Jonavoje. Paramos sulaukė ir Kauno „Žalgirio“ choras, sieksiantis dalyvauti televizijos projekte „Chorų karai“.
 
Tarp kitų vasario mėnesį fondo valdybos posėdyje įvardintų paramos gavėjų buvo ir du individualūs asmenys. Jiems fondas skyrė paramą gydymo išlaidoms. 
 
Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas įsteigtas 2013 m. balandį. Fondo veikla siekiama tęsti koncerno pradininko dr. Bronislovo Lubio mecenatystės veiklą, kuri garsėjo dėmesiu kultūros renginiams, knygų leidybai, meno ir mokslo plėtrai. Pagrindinės fondo paramos sritys taip pat orientuojamos į švietimą, kultūrą ir mokslą. Iš viso nuo veiklos pradžios fondas paramai ir labdarai jau skyrė 762 tūkst. litų.